Výměna elektrického vedení a dvou sloupů

Za tři dny se podařilo natáhnou a demontovat 300 m vedení a nahradit 2 shnilé stožáry.Letité vedení ze 70. let bylo nahrazeno moderním kabelem o větším průřezu a hlavně nebude náchylné na problémy se silným větrem a padajícími větvemi. Díky kamarádům z učňáku v Sokolnicích a  spojařské škole Čichnova Brno.

Přejít nahoru