Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://peksuvmlyn.cz

Cookies

Pro měření webové analytiky nám slouží open source software Umami, pro měření návštěvnosti nepoužíváme cookies třetích stran.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa a formuláře). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o Vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Správcem webového hostingu je společnost GS Cloud s.r.o., jež se řídí platnými pravidly GDPR.

Interaktivní formulář je provozován společností Google Inc., jež se řídí platnými pravidly GDPR.

Zpracovávané údaje

Dítě: jméno a příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, číslo zdravotní pojišťovny, zdravotní posudek předkládaný v souladu se zákonem, záliby, povahové rysy.

Zákonní zástupci: jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa.

Podmínky zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení pobytu dítěte na letní dětské rekreaci.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 12 měsíců.

Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Abychom Vás mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí Spolku, zpracováváme Vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který poskytujete a který můžete kdykoliv odvolat.

Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněných zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování údajů.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, nebo vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s nařízením GDPR.

Přejít nahoru